Rodičovské práva v nemocnici. Čo musíte vedieť pri hospitalizácii dieťaťa?

Zdieľať
dieťa v nemocnici
Rodičovské práva v nemocnici. Čo musíte vedieť pri hospitalizácii dieťaťa? Foto: www.freepik.com

Keď dieťa ochorie natoľko, že musí byť hospitalizované, rodičia často čelia mnohým neistotám ohľadom svojich práv a povinností. V tomto článku sa dozviete, ako môžete ovplyvniť poskytovanú starostlivosť a ako sa chrániť pred možným zneužitím právomocí nemocničného personálu.

Hospitalizácia dieťaťa je stresujúca udalosť pre každého rodiča. Okrem obáv o zdravotný stav svojho dieťaťa je dôležité mať prehľad o svojich právach a povinnostiach, aby ste mohli zabezpečiť najlepšiu možnú starostlivosť. Zistite, na čo máte právo, ako môžete byť stále pri svojom dieťati a ako riešiť prípadné spory s nemocnicou.

Práva rodičov počas hospitalizácie dieťaťa

Keď sa dieťa ocitne v nemocnici, rodičia sú zvyčajne plní obáv a neistoty. Jedným z najdôležitejších aspektov je zabezpečenie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná ich dieťaťu je nielen kvalitná, ale aj rešpektuje práva rodičov a dieťaťa.

Právny rámec: Kto zodpovedá za dieťa v nemocnici?

Podľa slovenských právnych predpisov zodpovednosť za dieťa zostáva predovšetkým na rodičoch, aj keď je dieťa hospitalizované. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov a deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Rodičovská zodpovednosť zahŕňa starostlivosť o zdravie dieťaťa, jeho fyzický, citový, rozumový a morálny vývoj.

Právo na nepretržitý kontakt

Rodičia majú právo na nepretržitý kontakt so svojím dieťaťom počas hospitalizácie. Tento zákon garantuje neplnoletému pacientovi právo na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu alebo nimi určenej osoby. Toto právo môže byť obmedzené iba v prípade, že by prítomnosť rodiča narušovala poskytovanie zdravotných služieb alebo ohrozovala iných pacientov. Vaše dieťa určite ocení vašu prítomnosť, ktorá mu poskytne pocit bezpečia a komfortu.

matka s dieťaťom v nemocnici
Rodičovské práva v nemocnici. Čo musíte vedieť pri hospitalizácii dieťaťa? Foto: www.freepik.com

Informovaný súhlas

Jedným z hlavných práv rodičov je právo na slobodný a informovaný súhlas so všetkými zdravotnými úkonmi, ktoré sú vykonávané na ich dieťati. Zdravotnícky personál musí rodičov podrobne informovať o navrhovaných postupoch, ich účele, prínosoch, rizikách a možných alternatívach. Bez súhlasu rodičov nesmie byť vykonaný žiadny zákrok, pokiaľ nejde o akútny zásah na záchranu života alebo zdravia dieťaťa.

Výnimky z informovaného súhlasu

Existujú situácie, keď zdravotnícky personál môže vykonať zákrok aj bez súhlasu rodičov. Jedná sa o prípady, kedy je nevyhnutné poskytnúť neodkladnú starostlivosť na záchranu života alebo zamedzenie vážneho poškodenia zdravia dieťaťa. Táto výnimka je prísne regulovaná a musia byť splnené obidve podmienky súčasne.

Ochrana súkromia a dôstojné zaobchádzanie

Nemocnice a zdravotnícky personál majú povinnosť zabezpečiť, aby zaobchádzanie s dieťaťom bolo slušné, ohľaduplné a dôstojné. Dieťa aj jeho rodičia majú právo na súkromie počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane prítomnosti rodiča počas vyšetrenia, kŕmenia alebo prípravy na operáciu, pokiaľ to nebráni poskytovaniu zdravotných služieb.

Riešenie sporov a sťažností

Ak sa rodičia stretnú s porušovaním ich práv alebo práv dieťaťa, majú niekoľko možností, ako situáciu riešiť. Prvým krokom je pokúsiť sa problém vyriešiť priamo v nemocnici, napríklad s primárom alebo vedením nemocnice. Ak to nepomôže, môžu rodičia podať sťažnosť na krajský úrad, Slovenskú lekársku komoru alebo zdravotnú poisťovňu.

lekárska starostlivosť
Rodičovské práva v nemocnici. Čo musíte vedieť pri hospitalizácii dieťaťa? Foto: www.freepik.com

Zaujímavosť: História práv rodičov v nemocniciach

História práv rodičov pri hospitalizácii detí siaha až do polovice 20. storočia. V roku 1951 britská psychologička a sociálna pracovníčka Anna Freud publikovala štúdiu, ktorá ukázala, ako dôležitá je prítomnosť rodičov pre emocionálnu pohodu hospitalizovaných detí. Táto práca viedla k zásadným zmenám v prístupe nemocníc k rodičom detí a postupne boli zavedené politiky podporujúce nepretržitý kontakt rodičov s deťmi počas hospitalizácie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčané