Ochrana osobných údajov a cookies

Prevádzkovateľom internetového portálu je spoločnosť DG PRO, s.r.o. Sídlo: J.Jesenského 538/9, Prievidza, 971 01, IČO: 47 846 186 („spoločnosť“), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na portály sú určené na súkromné aj komerčné účely.

Portál DobreRadyaNapady.sk označuje doménu DobreRadyaNapady.sk a všetky URL na to naviazané.

Vaše osobné údaje zaznamenávame jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára do súťaže, registráciou na webe portálu, prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním.

Ak chcete zmeniť vaše nastavenia, tak kliknite prosím sem.

I. Udelením súhlasu nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre nasledujúce prípady:

 1. Prihlásenie sa na odber newslattera, ak v rámci prihlasovania sa do súťaže uvediete tiež súhlas so zasielaním informácií o súťažiach a novinkách spoločnosti a partnerov, tak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom vyhodnocovania a presnejšieho cielenia obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať. Tieto údaje sú tiež spracúvané za účelom personalizácie, teda napríklad za účelom pridania oslovenia s Vašim menom do e-mailu/e-mailov, ktoré Vám odošleme. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný.
 2. Prihlásenie sa na odber informačného newslettra. Ak sa prihlasujete na odber spravodajského newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom efektívnejšieho cielenia informačného obsahu. Na základe Vášho pohlavia, veku, regiónu alebo Vašich záujmov, sa budeme snažiť vyberať pre Vás čo najrelevantnejší obsah spravodajského newslettra. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný.
 3. Účasť v súťaži – ak sa zúčastňujete niektorej z našich súťaží, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania a odoslania výhry. Osobné údaje spracúvame tiež za účelom demografického vyhodnotenia účasti v súťažiach, na základe čoho môžeme v budúcnosti tvoriť kvalitnejšie a relevantnejšie súťaže. Jedná sa najmä o osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska a emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, cookies. Demografické vyhodnocovanie súťaží uskutočňujeme po dobu neurčitú, teda aj Váš súhlas udeľujete na dobu neurčitú. Máte však právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. V prípade, že Vám budeme odosielať nejaký e-mail, tak budú Vaše osobné údaje poskytnuté našej partnerskej firme, ktorá nám zabezpečuje hromadné rozosielanie mailov – ECOMAIL.CZ, s.r.o.. Vychádzajúc z rámcovej zmluvy, partnerská firma nemôže Vaše osobné údaje použiť na žiadne účely, ktoré nesúvisia s realizáciou kampaní pre portál. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.
 5. V prípade nákupu akýchkoľvek produktov alebo služieb v eshope portálu budú vaše osobné údaje archivované po dobu vyžadovanú právnymi normami minimálne v trvaní piatich rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované pokiaľ nenastane dôvod na predĺženie ich úschovy, napr. súdne konanie. Tieto údaje môžu byť použité na zabezpečenie dodávky služieb, odoslanie faktúry a nie sú poskytované tretím stranám.

II. Pravidlá používania cookies

 1. Keď navštívite niektorú z webových stránok portálu, na našom portáli sú umiestnené prvky, ktoré zaznamenávajú cookies. Cookies nám pomáha vytvárať lepšie služby. Náš portál nie je schopný rozoznať konkrétnu fyzickú osobu na základe cookies, ktoré sa uložia v prehliadači pri návšteve nášho portálu ani ich spojiť s inými údajmi s výnimkou registrovaných užívateľov. Viac info k cookies (preklik): https://www.aboutcookies.org/
 2. Stránka obsahuje aktívne prvky tretích strán, ktoré slúžia na poskytovanie služiev ako analytika návštevnosti, cielenie reklamy, pushnotifikácie. Prevádzkovateľ portálu tieto údaje žiadnym spôsobom nespracúva. Podrobnosti o pravidlách používania týchto prvkov nájdete tu (preklik): Adform, Google, Facebook, Strossle, Gemius, Onesignal, Kibana.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutne nutné
 • Prevádzkové
 • Funkčné
 • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
 • si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby
 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
 • poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácií môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácií k následnej reklame majú prísne zakázané
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
 • testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies –  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
 • zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený
 • môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne na poskytovanie služieb, produktov alebo funkcií, na nič iné

Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok
 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať

Návody na vymazanie cookies:

III. Zaznamenávanie IP adresy

 1. Portál ani server portálu nespracúva ani nearchivuje IP adresu, z ktorej na portál pristupujete. IP adresu zaznamenávame len pri registrácii, príspevku na stránke alebo účasti v súťaži a to na dobu určitú 13 mesiacov aj z dôvodu legislatívnych požiadaviek a všeobecných právnych predpisov.

IV. Odvolanie súhlasu

 1. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a portál má povinnosť bezodkladne vaše osobné údaje z databázy odstrániť.
 2. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v spodnej časti emailu.
 3. Žiadosť o zrušenie Vášho súhlasu tiež môžete poslať poštou na našu adresu alebo elektronickou formou na túto e-mailovú adresu: GDPR@dgpro.sk
 4. Z našej databázy bezodkladne odstránime okrem danej e-mailovej adresy aj všetky osobné údaje s touto adresou spojené. V prípade, že žiadate o zrušenie súhlasu pre inú e-mailovú adresu ako tú, z ktorej nám píšete, zašleme na danú adresu e-mail, v ktorom Vašu žiadosť musíte potvrdiť. Po potvrdení budú z našej databázy odstránené všetky záznamy spojené s touto adresou. V prípade, že žiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním iba iných osobných údajov, ako je emailová adresa, uveďte jednoznačne svoju identitu a zoznam osobných údajov, pre ktoré chcete súhlas so spracovaním zrušiť. Z našej databázy budú následne tieto údaje odstránené.

V. Ďalšie práva dotknutej osoby Okrem odvolania súhlasu môžete tiež na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 1. Likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 2. Potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané
 3. Presné informácie o zdroji, z ktorého portál získal vaše osobné údaje na spracúvanie
 4. Zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. Opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

V prípade, ak máte záujem vedieť, či o vás nejaké osobné údaje zhromažďujeme a aké, napíšte nám na: GDPR@dgpro.sk